Каталог

Гун Тин Гун Ча

Шу пуэр прессованный
Фабрика Юнь Хэ 2006 год

580 за
Чэнь Сян Бин

Шу пуэр прессованный
Фабрика Пу Вэнь 2005 год

700 за
Кун Цюэ Чжи Сян

Шу пуэр прессованный
Фабрика Пу Вэнь 2006 год

550 за
Пу Юй 859А

Шу пуэр прессованный
Фабрика Юнь Хэ 2006 год

230 за
Пу Вень Шу Бин

Шу пуэр прессованный
Фабрика Пу Вэнь 2005 год

890 за
Хун Ян

Шу пуэр прессованный
Фабрика И Жу Чан 2011 год

600 за
Бу Лан Шань Сяо Бин

Шу пуэр прессованный
Фабрика Лю Да Ча Шань 2006 год

500 за
Яо Шань Е Шэн Ча

Шу пуэр прессованный
2005 год

850 за
Юнь Я Пуэр Ча 5568

Шу пуэр прессованный
Фабрика Пу Вэнь 2011 год

290 за
Юэ Чень Юэ Сян

Шу пуэр прессованный
Фабрика Пу Вэнь 2006 год

750 за
Цзао Чунь Цзинь Хао

Шу пуэр прессованный
Фабрика Пу Вэнь 2012 год

550 за
Юэ Чэнь Юэ Сян

Шу пуэр прессованный
Фабрика Ван Ся 2006 год

900 за